Chung Thất

ChungThat

Chung thất *

Một chút niềm riêng gửi đến Dì
Cõi trần chung thất đến rồi đi
An nhiên cửa phật đầy hoan hỉ
Bình thản đường mây chẳng thị phi
Hương bái mở kinh tôn chánh khí
Linh đàn khai kệ kiểm lương tri
Siêu sinh tịnh độ từ nay ví…
Thoát bể trầm kha chẳng luyến gì

TiCa NXH
Mar 22, 2020
____________
* Khoán thủ, BVĐA

ChungThatTranhTho
Thoát bể trầm kha chẳng luyến gì
Siêu phàm cho lắm để mà chi
Linh đang thiêng cửu
Hương sắc cấm quả đàng

Posted in Thơ thất ngôn

Chống dịch (kiểu Mỹ)

ChongDichKieuMy

Đồ biểu bệnh dịch lan tràn trên thế giới

Image | Posted on by

Một ngày (SN Wendy)

InLovingMemoryOfWendy

 

Một ngày…

Tháng ba giờ tý ngày mười
Ngày Con “nhắm mắt” chào đời… khá xa
Chân dài catwalk kiêu sa
Người nom rỏ dãi, túi Ta cháy tiền

Cún, Người hạnh ngộ hữu duyên
Great Dane chóng lớn, ưu phiền dần tan
Niềm vui len lén ngút ngàn
Có Con bên cạnh kẻ sang cũng gờm

Một ngày lụy đẩm tàn đông
Mịt mù bão rớt lệ chôn chân ngày
Ví mà tại thế đến nay
Trăng rằm tuổi mộng, Con này biết không ?

Dù rằng câu vận – hoài công
Mong Con yên ẳng bên dòng Sông Ngân
Mai Ta giũ sạch bụi trần
Thêm vì sao lạc, bâng khuâng xa vời

Bên Ta ngắn ngủi một thời
Vắng con, vắng cả một trời dấu yêu.

TiCa NXH
Mar 10, 2020

Posted in Thơ lục bát

Ngũ thất (35 ngày)

NguThatHanTu

Gió hỡi

Gió hỡi vì sao phải tự đày
Tranh cùng bóng sổ dục mùa bay
Ầu ưa ngõ hẹp ruồng chân vó
Dụ dỗ màn sương rẩy gót ngày
Thí tỉ cuồng phong hầu đã giận
Hay là bão táp ngợ cầu may
Làm ơn dẹp hết, này nghe bảo
Ngũ thất Dì Ta chủ nhật này

NXH
Mar 8, 2020

Posted in Thơ Đường luật, ĐL- Ngũ độ thanh

Thất hẹn

ThatTu

Thất hẹn

Người lương thất hứa đã kỳ
Sư Bà đạo Hạnh lờ đi khối lần
Để lâu trâu phẩn hóa dần *
Làu kinh cho mấy cũng ngần ấy thôi

Độ 3, suy thận Dì tôi
Nhập viện xong rồi, cần có người nom
Sư Bà – bào tỷ ôm đồm
Mai nhờ đệ tử nghe xôm kể gì

Nhất ngôn ký xuất làm chi
Của làng, việc xã thị phi chẳng màng
Báo tin nhà có đại tang
Sư Bà ứng khẩu… mai sang được mà

Thất kinh chới với cả nhà
Nâu sòng thất sách xem ra hiếm người
Thất tư – hăm tám ngày trời
Sư Bà thất hẹn mâm xôi vẫn đầy.

TiCa NXH
Mar 01, 2020
_____
* Ngạn ngữ: Để lâu… trâu hóa bùn.

Posted in Thơ lục bát

Banned

Bốn năm mới có tháng 2 hai mươi chín ngày.
Bởi đặc biệt như vậy nên TC ghi lại mấy dòng.

Banned

Posted in Thơ thất ngôn

COVID-19

HetChoCan

Image | Posted on by